Istoria traseului feroviar Defileul Jiului poate fi găsită în Gara Petroșani

Din această primăvară, cea mai frumoasă cale ferată din Europa, Petroșani-Bumbești Jiu, dispune de o hartă amănunțită și istorică. Ideea este a ceferiștilor, cu suportul Muzeului CFR București, și astfel avem o hartă a Defileului Jiului, pe care este marcat traseul liniei ferate Livezeni – Bumbești Jiu, cu toate stațiile de cale ferată de pe această linie dar, mai ales, cu numele celor 39 de tuneluri construite pe cei 39 de kilometri ai uneia dintre cele mai frumoase căi ferate din Europa, care străbate Carpații legând străvechile ținuturi ale Transilvaniei și Olteniei.

Memoria timpului ne spune că cei aproape 40 de kilometri ai căii ferate Bumbești-Livezeni, au fost construiți în aproape un sfert de secol, în vremurile grele marcate de cele două conflagrații mondiale dar și de cea mai mare criză economică din toate timpurile. Istoria consemnează faptul că, la începutul lunii martie 1924 au început primele lucrări de construire a căii ferate transcarpatice iar până la începutul anului 1931, au fost montaţi 4 kilometri de linie şi a fost finalizată o amplă serie de lucrări de artă, precum podul metalic Jiu I (Pleşea), viaductele de coastă Leurzeaua, Trântor şi Meri, tunelele Pleşea (237 de metri lungime) şi Leurzeaua (217, 5 metri lungime), precum şi o serie de clădiri auxiliare. Stopate timp de alţi 6 ani, lucrările au fost reluate la 1 august 1937, activitatea pe şantierul căii ferate a continuat într-un ritm susţinut, astfel că în ziua de 4 noiembrie 1941 au putut fi deschişi circulaţiei cei 8 kilometri de linie cuprinşi între staţiile Bumbeşti şi Meri. Deşi în toamna anului 1941 aproximativ 50% din lucrările necesare deschideri circulaţiei trenurilor prin Defileul Jiului fuseseră finalizate, inaugurarea liniei la termenul prevăzut iniţial (pe parcursul anului 1945) nu a putut fi făcută, iar la 1 octombrie 1946 erau complet funcţionali doar 14 din cei 31 de kilometri ai traseului (9 kilometri dinspre Bumbeşti şi alţi 5 kilometri dinspre Livezeni). La 1 aprilie 1948, odată cu deschiderea „Şantierului Naţional de Muncă Gheorghe Gheorghiu Dej”, sălbaticul defileu al Jiului i-a primit pe primii dintre cei 27.988 de lucrători sosiţi, mai mult sau mai puţin voluntar, din toate colţurile României, iar după numai şase luni, în ziua de 22 octombrie 1948, primul şuierat al unei locomotive cu abur făcut să „răsune valea”.
Experiența traversării tunelurilor Polatiște, Murga Mică, Murga Mare, Pleoștina, Rădulea, Cârligul Caprei, Păiuș, Cotor, Cârligul închis, Noroaie,