Codul Deontologic al Jurnalistului

Codul Deontologic al Jurnalistului

Aplicarea prevederilor Codului Deontologic se va realiza prin grija organelor specializate. În cuprinsul prezentului Cod, noţiunea de interes public va fi înţeleasa pornind de la următoarele premise :

ÔÇô Orice chestiune care afecteaz─â via┼úa comunit─â┼úii este de interes public. Acesta nu se rezum─â numai la aspectele politice, ci include orice alt─â ├«mprejurare care prezint─â interes pentru comunitate.

ÔÇô Interesul public nu prive┼čte doar ceea ce autorit─â┼úile consider─â c─â este de interes public.

ÔÇô Modul ├«n care func┼úioneaz─â ┼či ac┼úioneaz─â guvernul, autorit─â┼úile ori institu┼úiile publice, precum ┼či orice alt─â entitate care utilizeaz─â bani publici sau care afecteaz─â interesul comunit─â┼úii este de interes public major.

ÔÇô Toate ac┼úiunile, omisiunile, gesturile ┼či cuvintele demnitarilor, politicienilor ┼či ale tuturor func┼úionarilor publici legate de exercitarea func┼úiei lor sunt de interes public major. Via┼úa privat─â a acestora este de interes public atunci c├ónd are relevan┼ú─â pentru exercitarea func┼úiei.

ÔÇô Av├ónd ├«n vedere contribu┼úia autorit─â┼úilor la gestionarea puterii ┼či a serviciilor publice, critica adus─â acestora se bucur─â de un interes public major.

ÔÇô Atunci c├ónd nu exist─â un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi limitat─â dec├ót de interesul protej─ârii unui alt drept fundamental.

ÔÇô Orice informa┼úii privind ├«nc─âlcarea drepturilor omului ÔÇô a┼ča cum sunt acestea definite ├«n documentele interna┼úionale ratificate de Rom├ónia ÔÇô sunt de interes public major.

1. ROLUL JURNALISTULUI

1.1. Jurnalistul este dator să exercite dreptul inviolabil la libera exprimare în virtutea dreptului publicului de a fi informat.

Jurnalistul se bucur─â de o protec┼úie sporit─â ├«n exercitarea acestui drept datorit─â rolului vital, de ap─âr─âtor al valorilor democratice, pe care presa ├«l ├«ndepline┼čte ├«n societate.

1.2. Jurnalistul este dator s─â caute, s─â respecte ┼či s─â comunice faptele ÔÇô a┼ča cum acestea pot fi cunoscute prin verific─âri rezonabile ÔÇô ├«n virtutea dreptului publicului de a fi informat.

1.3. Jurnalistul este dator s─â exprime opinii pe o baz─â factual─â. ├Än relatarea faptelor ┼či a opiniilor, jurnalistul va ac┼úiona cu bun─â-credin┼ú─â.

1.4. Jurnalistul este dator s─â semnaleze neglijen┼úa, injusti┼úia ┼či abuzul de orice fel.

1.5. ├Än demersul s─âu de a informa publicul, jurnalistul este dator s─â reflecte societatea ├«n ansamblul ┼či diversitatea ei, acord├ónd acces ├«n pres─â ┼či opiniilor minoritare ┼či individuale.

Publicul are dreptul s─â cunoasc─â nu numai informa┼úiile ┼či ideile primite favorabil sau cu indiferen┼ú─â ori considerate inofensive, dar ┼či pe acelea care ofenseaz─â, ┼čocheaz─â sau deranjeaz─â.

Acestea sunt cerin┼úe ale pluralismului, toleran┼úei ┼či spiritului deschis, f─âr─â de care nu exist─â societate democratic─â.

1.6. Profesia de jurnalist implic─â drepturi ┼či obliga┼úii, libert─â┼úi ┼či responsabilit─â┼úi.

2. CONDUITA PROFESIONAL─é

2.1. Respectarea drepturilor omului

În exercitarea rolului său de garant al democraţiei, presa are datoria primordială de a respecta drepturile omului. Astfel :

2.1.1. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie.

2.1.2. Jurnalistul este dator s─â respecte via┼úa privat─â a persoanei (inclusiv aspectele care ┼úin de familie, domiciliu ┼či coresponden┼ú─â). Amestecul ├«n via┼úa privat─â este permis atunci c├ónd interesul public de a afla informa┼úia prevaleaz─â. ├Än acest context este irelevant dac─â o persoan─â public─â a dorit sau nu s─â dob├óndeasc─â aceast─â calitate. O activitate nu este privat─â doar pentru motivul c─â nu este desf─â┼čurat─â ├«n public.

2.1.3. Jurnalistul este dator s─â ┼úin─â cont de interesul legitim al minorului. El va proteja identitatea minorilor implica┼úi ├«n infrac┼úiuni, ca victime sau ca autori, cu excep┼úia situa┼úiei ├«n care interesul public cere ca ace┼čtia s─â fie identifica┼úi, sau la solicitarea expres─â a p─ârin┼úilor sau a reprezentan┼úilor lor legali, ├«n vederea protej─ârii interesului superior al minorului.

2.1.4. Identitatea victimelor accidentelor, calamit─â┼úilor, infrac┼úiunilor, cu prec─âdere cele ale agresiunilor sexuale, nu trebuie s─â fie dezv─âluit─â, cu excep┼úia situa┼úiei ├«n care exist─â acordul acestora sau c├ónd un interes public major prevaleaz─â. De acela┼či regim beneficiaz─â ┼či persoanele defavorizate (bolnavi, persoane cu dizabilit─â┼úi, refugia┼úi, etc.).

2.1.5. Jurnalistul este dator s─â nu discrimineze nici o persoan─â pe motive de ras─â, etnie, religie, sex, v├órst─â, orientare sexual─â ori dizabilit─â┼úi ┼či s─â nu instige la ur─â ┼či violen┼ú─â atunci c├ónd relateaz─â fapte sau ├«┼či exprim─â opiniile.

2.2. Regulile redact─ârii

2.2.1. Informaţia trebuie delimitată clar de opinii. Jurnalistul va face demersuri rezonabile în acest sens.

2.2.2. Jurnalistul va verifica informa┼úiile ├«n mod rezonabil ├«nainte de a le publica ┼či va exprima opinii pe o baz─â factual─â. Informa┼úiile v─âdit neadev─ârate, sau cele despre care jurnalistul are motive temeinice s─â cread─â c─â sunt false nu vor fi publicate.

2.2.3. În chestiunile despre care relatează, jurnalistul trebuie să facă eforturi pentru a prezenta punctele de vedere ale tuturor părţilor implicate.

2.2.4. Jurnalistul va respecta în redactare regulile citării. În cazul citării parţiale a unei persoane, jurnalistul are obligaţia de a nu denatura mesajul acelei persoane.

2.3. Protecţia surselor

2.3.1. Jurnalistul are obliga┼úia de a p─âstra confiden┼úialitatea acelor surse care solicit─â s─â ├«┼či p─âstreze anonimatul sau a acelor surse a c─âror dezv─âluire le poate pune ├«n pericol via┼úa, integritatea fizic─â ┼či psihic─â sau locul de munc─â.

2.4. Colectarea informaţiilor

2.4.1. Jurnalistul va ob┼úine informa┼úii ├«n mod deschis ┼či transparent. Folosirea tehnicilor speciale de investiga┼úie este justificat─â atunci c├ónd exist─â un interes public ┼či c├ónd informa┼úiile nu pot fi ob┼úinute prin alte mijloace. Se recomand─â ca utilizarea tehnicilor speciale de investiga┼úie s─â fie men┼úionat─â explicit ├«n momentul public─ârii informa┼úiilor.

2.5. Abuzul de statut

2.5.1. Folosirea statutului de jurnalist pentru a ob┼úine beneficii personale sau ├«n favoarea unor ter┼úe p─âr┼úi constituie o grav─â ├«nc─âlcare a normelor etice ┼či este inacceptabil─â.

2.5.2. Jurnalistul nu va accepta daruri în bani sau în natură sau orice alte avantaje care îi sunt oferite în considerarea statutului său profesional.

2.5.3. Jurnalistul va evita s─â se afle ├«ntr-o situa┼úie de conflict de interese. Se recomand─â separarea activit─â┼úilor editoriale ale jurnalistului de cele politice ┼či economice.

2.6. Independenţa

2.6.1. Jurnalistul ├«┼či va exercita profesia conform propriei sale con┼čtiin┼úe ┼či ├«n acord cu principiile prev─âzute de Statutul Jurnalistului ┼či prezentul Cod Deontologic.

2.7. Corecţia erorilor. Dreptul la replică

2.7.1. Jurnalistul va corecta cu promptitudine orice eroare care apare ├«n materialele sale. Acolo unde consider─â necesar, jurnalistul poate s─â publice ┼či scuze.

2.7.2. Dreptul la replic─â se acord─â atunci c├ónd cererea este apreciat─â ca fiind ├«ndrept─â┼úit─â ┼či rezonabil─â.

3. DREPTURILE JURNALISTULUI

3.1. Jurnalistul este protejat de tratatele ┼či conven┼úiile interna┼úionale la care Rom├ónia este parte ┼či care garanteaz─â libertatea de exprimare ┼či liberul acces la informa┼úii, precum ┼či la toate sursele de informare.

3.2. Jurnalistul are dreptul de a se opune cenzurii de orice fel.

3.3. Protec┼úia secretului profesional ┼či a confiden┼úialit─â┼úii surselor este ├«n egal─â masur─â un drept, dar ┼či o obliga┼úie a jurnalistului.

3.4. Jurnalistul are dreptul la clauza de con┼čtiin┼ú─â. El are libertatea de a refuza orice demers jurnalistic ├«mpotriva principiilor eticii jurnalistice sau a propriilor convingeri. Aceast─â libertate deriv─â din obliga┼úia jurnalistului de a informa publicul cu bun─â-credin┼ú─â.

3.5. În virtutea bunei practici de separare a activităţilor economice de cele editoriale, jurnalistul are dreptul de a refuza să atragă contracte de publicitate sau sponsorizare pentru instituţia de presă la care lucrează.

3.6. Jurnalistul se bucură, potrivit legii, de protecţia drepturilor de autor.

3.7. Jurnalistul ├«┼či afirm─â dreptul de a fi ap─ârat de c─âtre institu┼úia de pres─â unde ├«┼či exercit─â profesia, precum ┼či de c─âtre asocia┼úia profesional─â ori sindical─â care ├«i reprezint─â interesele ├«mpotriva oric─ârei presiuni exercitate contra sa, de natur─â s─â determine o ├«nc─âlcare a conduitei profesionale prev─âzute de Statutul Jurnalistului ┼či de prezentul Cod Deontologic.