Concursul pentru directorii de școli în 15 octombrie 2021

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Ministerul Educaţiei va propune demararea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de directori în şcoli în semestrul I al viitorului an școlar şi nu din 27 iulie 2021, cum prevede metodologia pusă recent în dezbatere publică. Acestea ar fi propunerile venite din școli.

Sorin Cîmpeanu a declarat că numirea noilor directori ar putea avea loc în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022.
„Am discutat şi despre organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori la nivel naţional. Această metodologie, la nivel de proiect, se află în dezbatere începând cu data de 4 iunie, dezbatere publică ce urmează a se încheia luni, 14 iunie. (…)
Am primit mai multe propuneri, am încercat să identificăm numitorul comun al acestor propuneri, din partea colegilor din nord-vest, reprezentanţilor primarilor, sindicatelor şi, punând în balanţă argumentele pro şi contra, plusurile şi minusurile.
Luăm în considerare ideea (…) de demarare a concursurilor pentru ocupare a posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci imediat după începerea anului şcolar 2021-2022, deci după 13 septembrie”, a afirmat Cîmpeanu
Potrivit acestuia, concursurile ar putea fi începute în 14 septembrie, a doua zi după începerea noului an școlar, iar proba scrisă să fie susţinută vinery, 15 octombrie 2021. Probele de interviu s-ar putea susţine la începutul lunii decembrie, iar tot în decembrie să fie făcute numirile cu începere din semestrul al II-lea, adică din 10 ianuarie 2022.
Ministrul Educației a vorbit despre „un avantaj” de a comasa toate etapele concursului în semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi de a începe semestrul al II-lea cu noi directori. Se ia în calcul să fie schimbată și ponderea la probele de examen, astfel încât să conteze în nota finală – 50% examenul scris şi 50% interviul. În proiectul de metodologie există o pondere de 40% examen scris și 60% interviul.
Cîmpeanu a declarat că a agreat şi propunerea de a exista posibilitatea de a se putea contesta şi proba de interviu, nu numai proba scrisă, precizând că se va analiza şi concluziile vor fi făcute publice.
Potrivit Metodologiei, pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare
b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;
d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.
Articol Cornel Șomîcu