Concursul pentru directorii de școli în 15 octombrie 2021

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Ministerul Educaţiei va propune demararea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de directori în şcoli în semestrul I al viitorului an școlar şi nu din 27 iulie 2021, cum prevede metodologia pusă recent în dezbatere publică. Acestea ar fi propunerile venite din școli.

Sorin Cîmpeanu a declarat că numirea noilor directori ar putea avea loc în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022.
„Am discutat şi despre organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de directori la nivel naţional. Această metodologie, la nivel de proiect, se află în dezbatere începând cu data de 4 iunie, dezbatere publică ce urmează a se încheia luni, 14 iunie. (…)
Am primit mai multe propuneri, am încercat să identificăm numitorul comun al acestor propuneri, din partea colegilor din nord-vest, reprezentanţilor primarilor, sindicatelor şi, punând în balanţă argumentele pro şi contra, plusurile şi minusurile.
Luăm în considerare ideea (…) de demarare a concursurilor pentru ocupare a posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci imediat după începerea anului şcolar 2021-2022, deci după 13 septembrie”, a afirmat Cîmpeanu
Potrivit acestuia, concursurile ar putea fi începute în 14 septembrie, a doua zi după începerea noului an școlar, iar proba scrisă să fie susţinută vinery, 15 octombrie 2021. Probele de interviu s-ar putea susţine la începutul lunii decembrie, iar tot în decembrie să fie făcute numirile cu începere din semestrul al II-lea, adică din 10 ianuarie 2022.
Ministrul Educației a vorbit despre „un avantaj” de a comasa toate etapele concursului în semestrul I al anului şcolar 2021-2022 şi de a începe semestrul al II-lea cu noi directori. Se ia în calcul să fie schimbată și ponderea la probele de examen, astfel încât să conteze în nota finală – 50% examenul scris şi 50% interviul. În proiectul de metodologie există o pondere de 40% examen scris și 60% interviul.
Cîmpeanu a declarat că a agreat şi propunerea de a exista posibilitatea de a se putea contesta şi proba de interviu, nu numai proba scrisă, precizând că se va analiza şi concluziile vor fi făcute publice.
Potrivit Metodologiei, pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare
b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;
d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;
g) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.
Articol Cornel Șomîcu

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 950 ȘI 1500 EURO / LUNĂ