Extinderea rețelei de gaze din România blocată de vechimea conductelor

Anunțatul program guvernamental de extindere a rețelor de gaze din România se confruntă deja cu o mare problemă, are o vechime de peste 50 de ani și este la limita exigențelor europene. Nici vorbă de a fi pregătiți de noile tendințe privind folosirea hidrogenului.
Astfel, Asociația Energia Inteligentă împreună cu RomCapital Invest a organizat recent masa rotundă ”Rețelele de gaze – revizuirea normelor UE”, având ca temă intenția Comisiei Europene de revizuire a actelor normative cu incidență asupra pieței interne a gazelor naturale, respectiv a condițiilor de acces la sistemul de transport și distribuție a gazelor naturale cu participarea reprezentanților Ministerului Energiei, Parlamentului European, Producătorilor, Transportatorilor, Distribuitorilor, Operatorilor de înmagazinare din domeniul gazelor naturale și a organizațiilor de profil.
Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind Foaia de parcurs / Evaluarea Inițială a Impactului în legătură cu Propunerea de regulament privind Rețelele de gaze.
Această inițiativă propune revizuirea normelor UE privind gazele naturale pentru a facilita intrarea pe piață a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a elimina orice bariere de reglementare nejustificate.
Ca și în alte domenii, România se află la coada cerințelor europene. Amânarea stabilirii unor obligații ferme pentru a facilita intrarea pe piață a gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru a elimina orice bariere de reglementare nejustificate la rețeaua de gaze în integralitatea sa;
Rețeaua de gaze din România este cea mai veche rețea de gaze din Europa fiind construită în diferite etape istorice și la nivele tehnologice diferite. Regimurile de presiune atât în rețeaua de transport, cât și în cea de distribuție prezintă diferențe față de țările europene. Peste 50% din rețeaua existentă are o durată de viață depășită, iar politica de creștere a gradului de racordare a populației la resursele de gaze naturale trebuie aliniată la o eventuală strategie din partea autorităților centrale pentru injectarea de combustibili gazoși alternativi în rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale.
Din acest punct de vedere, până la creionarea unei direcții strategice clare, apreciem că este necesar ca autoritățile statului să considere orice măsuri de adaptare a rețelelor existente sau noi la combustibili gazoși cu nivel scăzut al emisiilor de CO2.
Necesitatea regândirii politicii menționate se sprijină și pe argumentul exercitării unei presiuni suplimentare pe bugetele operatorilor din România care ar putea induce sincope în administrarea eficientă a infrastructurii gestionate, pe fondul necesității de a opera simultan solicitările pentru realizarea de extinderi de rețea / branșamente noi, suportate în integralitate de transportator / distribuitor, potrivit amendamentelor introduse prin Legea 155/2020, operațiunile de mentenanță, respectiv de reparații capitale, obligații legale asumate odată cu preluarea licenței de transport / distribuție și demararea unor proiecte pilot pentru testarea posibilității de a injecta hidrogen în rețele.

Articol Cornel Șomîcu