Proiect pentru creșterea vizibilității internaționale a UCB

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu derulează începând cu 10.05.2021 proiectul cu titlul „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0381, proiect finanțat de Ministerul Educației din fondul de dezvoltare instituţională destinat universităţilor de stat.
Scopul proiectului este de a asigura creșterea vizibilității internaționale a UCB prin dezvoltarea de colaborarii/parteneriate internaționale, participarea la conferințe științifice internaționale, promovarea on-line a ofertei educaționale a UCB și asigurarea accesului facil a studenților străini la aceasta.
Obiectivele proiectului se referă la creșterea impactului acțiunilor de internaționalizare în UCB prin realizarea unei strategii de marketing educațional internațional și al unui studiu pentru identificarea comunităților de studenți ce pot fi atrași în programele universității; stimularea mobilității internaționale a membrilor comunitatii academice din UCB și asigurarea accesului studentilor non-mobili la experiente internationale (internationalizarea acasa) prin organizarea evenimentului „International Week in UCB – IVth Edition”, înființarea și dezvoltarea unui centru multicultural pentru a putea sprijni activitățile de internaționalizare, de comunicare și colaborare on-line cu alte universități.
Printre activitățile asumate prin acest proiect se numără și realizarea unei aplicații de acomodare și orientare a studenților străini, având în vedere că facultățile și campusul din cadrul instituției de învățământ superior funcționează în locații diferite, aplicația urmând a facilita identificarea sălilor de curs, sau alte resurse educaționale de care aceștia au nevoie în activitatea de zi cu zi.n Valoarea totală a proiectului este de 206.850 lei.