Pas spre normalitate ! Petrecerile se prelungesc până la 2.00 noaptea !

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Guvernul a aprobat în ultima sa ședință, la propunerea Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă, ca evenimentele private, de tipul nunţilor,
botezurilor etc., să poată fi desfăşurate în restaurant până la ora 2,00,
prelungindu-se astfel programul restaurantelor doar pentru evenimente
private cu două ore.
Redăm mai jos textul adoptat de Executiv joi, 3 iunie 2021:
“HOTĂRÂRE nr. 36 din 03.06.2021 privind propunerea adoptării unor măsuri de
relaxare în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19 precum şi modificarea şi
completarea Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din
14.05.2021.
Având în vedere necesitatea reglementării unitare a măsurilor aplicabile
elevilor/studenţilor şi lucrătorilor transfrontalieri care fac naveta de la şcoală/locul de
muncă situat într-o ţară, la domiciliul situat într-o altă ţară, precum şi nevoia de
adaptare a programului de desfăşurare a anumitor activităţi la cerinţele sociale, în
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) lit. f, din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, ale art. 4 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi
biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2
şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi
componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Comitetul
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1 – Se propune ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau

băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată în cadrul evenimentelor private (nunţi şi
botezuri), să fie permisă până la ora 2,00.
Art. 2 – Hotărârea nr. 28 din 14.05.2021 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare prin hotărârile Comitetului Naţional
pentru Situaţii nr. 32 şi 35, se modifică şi se completează astfel:
1. La art. 3 alin. (2) se abrogă lit. e).
2. La art. 3 alin. (2) după litera s) se introduc două noi litere t) şi u), cu
următorul cuprins: t) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din
Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;
3. u) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în
afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din
România, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare,
sau care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor
sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării
ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea,
frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia
în care sunt minori.

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte
administrative ale conducătorilor acestora.”
Articol Cornel Somicu

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ