Mesele din Piața Centrală, scoase la licitație

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

EDILITARA PUBLIC S.A., cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 45, bl 45, parter, anunta organizarea unei licitaţii publice pentru închirierea a 180 mese în suprafață de 2 mp fiecare, situate în Piața Centrală- Sectorul Agricol, str. Unirii, nr. 2A, Târgu Jiu, ce au ca destinație comercializarea de fructe, legume, produse apicole.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, pe suport de hârtie, de la sediul Edilitara Public SA, Serviciul Administrare Piete si Targuri, str. Victoriei nr 45, bl 45, parter, Targu Jiu, telefon 0253/238 220, interior 120.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.06.2022, ora 1400.

Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2022, ora 1000.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: EDILITARA PUBLIC S.A., cu sediul în Târgu Jiu, strada Victoriei nr. 45, bl 45, parter .

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, original.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.07.2022, ora 0900 la sediul Teatrul Elvira Godeanu, Strada Victoriei nr. 36, Târgu Jiu.