”Bunicii Comunității”, la Rovinari

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

18
Primăria UAT Rovinari desfășoară în perioada 14.03.2020-31.12.2023 proiectul ,,Bunicii Comunității” – Rovinari, numărul contractului de finanțare 5279/13.03.2020, Cod proiect 127708, Cod apel: POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale.
,,Bunicii comunității” este un proiect care își propune să schimbe viața seniorilor din orașul Rovinari printr-o serie de activități care le vor aduce din nou bucuria și zâmbetul și îi vor revigora. Vârstnicii vor putea socializa și participa la activități menite să le îmbunătățească calitatea vieții în cadrul primului ,,Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber”, înființat în orașul Rovinari. Astfel, sunt așteptați alături de noi în acest proiect 165 de seniori din comunitate, cu vârsta peste 65 de ani, dornici să se rebranșeze la viața socială a comunității, să se distreze și să uite de singurătate.
Cele 165 de persoane cu risc de excluziune socială din comunitate, dintre care 90 de femei, vor beneficia de activități diverse de socializare și petrecere a timpului liber într-un mediu plăcut și sigur, de evitare a izolării și singurătății, de îmbunătățire a stării fizice și mentale, de optimizare a tonusului, de stimulare a încrederii în sine. Pentru aceștia vor fi organizate programe de activități care să le aducă bucurie, să le îmbunătățească abilitățile și competențele. Toți membrii grupului țintă vor beneficia:
– de trei excursii de o zi pe perioada de desfășurare a proiectului;
– o excursie de patru zile la mănăstirile din Moldova pentru primii 30 cei mai activi membri;
-activități de dans;
-jocuri;
-ateliere de creație;
-ateliere de pictură, culinare, culturale, istorice;
-terapie ocupațională prin arte;
Pentru o viață reușită trebuie să uităm că în această etapă trupul intră în regres și să acordăm o importanță majoră minții și sufletului.
Totodată, în cadrul proiectului ”Bunicii comunității” desfășurăm o serie de parteneriate care să sprijine pe termen lung bunăstarea și calitatea vieții persoanelor vârstnice. Și pentru ca seniorii să participe activ la viața socială a comunității, ei vor fi implicați în acțiuni de voluntariat care le vor întări spiritul comunitar, simțul civic, responsabilitatea. Printre beneficiile proiectului amintim:
– reducerea fenomenului de izolare și autoizolare socială a persoanelor vârstnice;
– optimizarea emoțională și prevenirea depresiei a persoanelor de peste 65 de ani aflate în dificultate;
– creșterea gradului de informare și facilitarea accesului la servicii specifice în vederea desfășurării unei vieți normale;
– prevenirea abandonului familial și reducerea numărului de persoane vârstnice care solicită instituționalizarea;
– promovarea unei societăți incluzive, cu un grad ridicat de coeziune socială;
– asigurarea accesului la serviciile sociale fundamentale, printre care sănătatea și asistență socială;
– susținerea implicării active a persoanelor vârstnice în viața socială prin informare, sprijin și consiliere;
– crearea unor punți între generațiile tinere și vârstnici
Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane vârstnice aflate în situație de vulnerabilitate, la nivelul orașului Rovinari, județul Gorj, prin sprijinirea accesului la servicii sociale integrate.
Valoarea totală a proiectului (lei):2.700.853,74 lei

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ