Timbru dedicat aniversării a 190 de ani de Monitorul Oficial

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

 Romfilatelia a înscris  în tematica filatelică a evenimentelor aniversare instituționale o nouă emisiune de mărci poștale „Monitorul Oficial, 190 de ani” care a fost  introdusă în circulație joi, 2 iunie a.c.

Elementele filatelice ale emisiunii sunt reprezentate de o marcă poștală cu valoarea nominală de 10 Lei, o coliță filatelică dantelată cu marca poștală cu valoarea nominală de 32 Lei și un plic „prima zi”. Elementele grafice ale timbrului și coliței filatelice prezintă portretul primului redactor al Monitorului Oficial, Ion Heliade Rădulescu, alături de facsimile ale primului număr al publicației și, respectiv, al documentului de înființare al acesteia, redactat în limba franceză.

În 1832 românii nu se aflau în granițele unui singur stat, ci numai o parte dintre ei se găseau în hotarele celor două Principate, Țara Românească și Moldova, imperativele politice, economice, administrative și chiar culturale ale vremii au impus apariția primei foi oficiale a statului,  materializată la data de 18 noiembrie a aceluiași an.

Trecerea către ziarul oficial al statului s-a făcut în Ţara Românească la 8/20 decembrie 1832, iar în Moldova la 22 iunie/4 iulie 1833, prin punerea în aplicare a dispoziţiilor Regulamentelor Organice. În aceste condiții apare primul număr din Buletin gazetă administrativă, cu un program semnat de nimeni altul decât Ion Heliade Rădulescu.Începând cu nr. 3, publicația își schimbă titlul în Buletin gazetă oficială și i se adaugă stema țării.

Istoricul documentar al țării s-a reflectat fidel 190 de ani în pagini de Monitor Oficial, caz singular în presa românească: apariție neîntreruptă. El este completat armonios cu trecutul instituției, care, în afară de publicarea Părții I, ce conține legislație, însemna și apariția părților neoficiale, deosebit de interesante din perspectiva anunțurilor conținute: dezbateri parlamentare, proiectele guvernului, știri din străinătate, critică literară și de teatru, studii și dizertații științifice și istorice, anunțuri administrative, judecătorești ș.a.

De asemenea, începuturile Editurii se contopesc cu cele ale publicației Monitorul Oficial. Chiar de la înființare, atribuțiile redactorului depășeau substanțial stricta verificare redacțională a textului. De altfel, Regulamentul de organizare din 1873 stabilea, printre altele, că acesta urma să redacteze un buletin politic după gazetele străine, să traducă depeșele din străinătate, să citească toate ziarele din țară și să noteze pasajele care priveau probleme administrative, pe care le supunea ministrului de resort spre analiză.