Schimbarea de destinație în învățământ doar cu acordul Primăriei

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

 

A fost  promulgat actul normativ de modificare a Legii educaţiei naţionale 1/2011, prin care schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat închise cu cel puţin trei ani în urmă se poate realiza doar prin hotărâre a consiliului local, nefiind necesar avizul conform al ministrului Educaţiei.

În lege se arată că  schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se poate face pentru orice tip de activitate, în primii trei ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului Educaţiei. Dacă de la întreruperea activităţii educaţionale au trecut cel puţin trei ani, schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului se poate face prin hotărâre a consiliului local.

„În cazul în care, după schimbarea iniţială a destinaţiei bazei materiale a terenului, activitatea educaţională se poate relua, existând solicitări în acest sens din partea comunităţii locale sau a inspectoratului judeţean/ Inspectoratului Municipiului Bucureşti, fiind îndeplinite criteriile specifice pentru deschiderea unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să reamenajeze şi să readucă imobilul la standardele necesare desfăşurării activităţii educaţionale sau să asigure un alt spaţiu în acest sens, conform legislaţiei specifice şi prevederilor administrative care reglementează aceste aspecte”, se arată în respectivul act normativ.