Programe educaționale inovative la UCB Târgu Jiu

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

”În perioada 04.02.2019 – 04.08.2021, în cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, se desfășoară proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative” – POCU/320/6/21/121030, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020.
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu are calitatea de partener, alături de Universitatea de Vest din Timișoara – beneficiar, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – P2 și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – P3.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.
Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane: personal didactic, studenți din învățământul terțiar universitar, dar și cursanți din învățământul terțiar non-universitar.
De-a lungul celor 30 de luni de implementare a proiectului, au fost organizate cursuri și activități non-formale pentru studenții UCB Târgu-Jiu și cursanții Colegiului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.
Astfel, în februarie 2021, 23 de cursanți ai Colegiului UCB (colegiu pentru învățământ postliceal) au absolvit calificarea profesională „Tehnician Termoenergetician”, program de formare non-universitar, cu durata de un an și jumătate, autorizat de către ARACIP să funcționeze prin intermediul acestui proiect.
În semestrul I al anului universitar 2020-2021, 49 de studenți ai Universității – de la specializările Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Limba și literatura engleză-limba și literatura română, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Asistență medicală generală, Kintetoterapie și motricitate specială – au desfășurat două cursuri facultative:
1. Inteligența emoțională – prin care s-a urmărit formarea capacităților de a comunica permanent cu lumea interioara și exterioară; dezvoltarea capacității de control și autocontrol a emoțiilor proprii și ale celorlalți, precum și a competențelor de dezvoltare socio-emoțională;
2. Tehnici de muncă intelectuală – prin care s-a urmărit dezvoltarea abilităților de muncă intelectuală ale studenților prin metode și tehnici specifice.
Dintre cei 49 de studenți selectați în grupul țintă al proiectului, 25 au beneficiat de consiliere individuală pentru orientare profesională în carieră, iar 15 de consiliere pentru dezvoltarea abilităților și tehnicilor de muncă intelectuală, sesiuni organizate de specialiști ai Universității de Vest din Timișoara.
Totodată, 18 studenți și 10 cursanți au desfășurat Stagii naționale de bună practică care au constat în participarea acestora la cursurile organizate de cadre didactice ale Universității de Vest din Timișoara și Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
De asemenea, până la acest moment, studenții și cursanții UCB Târgu-Jiu au participat la cursuri magistrale ținute de personalități marcante din galeria Doctor Honoris Causa, a Universității de Vest din Timișoara: Profesor univ. Dr. Emerit Ioan Ianoș (18 iunie 2021): „Dinamica satului românesc – traiectorii și provocări actuale”, Profesor univ. Dr. Valeriu Stoica: „10 ani de la intrarea în vigoare a Codului civil – învingerea scepticismului” (08 iulie 2021).
Mai mult, au fost organizate Workshopuri de formare de o zi pe teme specifice angajatorilor. Astfel, 36 de studenți au participat deja în luna iunie 2021, iar alți 16 studenți și cursanți urmează să participe în următoarea perioadă. Parteneri ai UCB Târgu-Jiu în organizarea evenimentelor Workshopul angajatorului au fost: Grădinița Priki’nDell (23 iunie 2021), Filiala Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (25 iunie 2021), ART Kinesismed (29 iunie 2021), S. C.E.O. S.A., Târgu-Jiu (13 iulie 2021).
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capitalul Uman 2014-2020”, se arată în comunicatul transmis de Universitatea ”Constantin Brâncuși”, din Târgu Jiu.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 950 ȘI 1500 EURO / LUNĂ