Ministerul Educației are nevoie de bani pentru salarii și burse

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Ministerul Educaţiei a pus în consultare un proiect de hotărâre de guvern care vizează alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului ministerului.

„Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei pe anul 2023 cu suma de 2.170.067 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2023, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare la capitolul 65.01 „Învăţământ” din care: titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de 1.151.193 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal şi pentru titlul 59 „Alte cheltuieli” cu suma de 1.018.874 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor cu bursele elevilor şi studenţilor”, se arată în proiectul de hotărâre.

Proiectul menţionează că „se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei pe anul 2023”.

În conformitate cu Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, bursele elevilor sunt finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

Până la apariţia Legii 198/2023, bursele elevilor erau asigurate din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ
preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie.

De asemenea, în conformitate cu Legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, „fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat se alocă în funcţie de numărul de studenţi înmatriculaţi la programele de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri fără taxă de studii, pe baza costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială”, iar „valoarea costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială în lei/lună/student este echivalentul a 10% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată”.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ