Marele anunț despre recalcularea pensiilor! Câți români primesc a doua majorare și câți rămân cu indexarea de 13,8%

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Marele anunț despre recalcularea pensiilor! Câți români primesc a doua majorare și câți rămân cu indexarea de 13,8%

Marele anunț despre recalcularea pensiilor! Câți români primesc a doua majorare și câți rămân cu indexarea de 13,8%
Marele anunț despre recalcularea pensiilor! Câți români primesc a doua majorare și câți rămân cu indexarea de 13,8%

Marele anunț despre recalcularea pensiilor! Câți români primesc a doua majorare și câți rămân cu indexarea de 13,8%

Au mai rămas numai două luni până când pensionarii vor începe să primească deciziile din partea CNPP, după noua lege.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a elaborat proiectul de Hotărâre de de Guvern pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor noii legi a pensiilor, respectiv Legii nr. 360/202, care intră în vigoare din 1 septembrie, proiect pentru care așteaptă propuneri și sugestii până la sfârșitul acestei săptămâni.

Principalele prevederi din noua lege a pensiilor, aplicată de la 1 septembrie:

– Elementele care se valorifică la determinarea cuantumului pensiei, respectiv veniturile brute realizate care au constituit bază de calcul a contribuției de asigurări sociale și stagiul de cotizare/vechimea în serviciu;

– Situaţiile în care, pentru anumite perioade de după data de 31 martie 2001, stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, respectiv veniturile brute lunare realizate pe baza cărora se determină punctajul lunar, nu pot fi dovedite prin evidențele caselor teritoriale de pensii caz în care, solicitantul poate dovedi cele de mai sus cu alte documente depuse la momentul solicitării pensiei;

– Perioada/perioadele pentru care se încheie contractul de asigurare socială conform art. 6 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 360/2023 constituie stagiu de cotizare contributiv și se valorifică pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă;

– Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru persoanele care încheie contracte de asigurare socială prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3) din lege o constituie venitul lunar asigurat, înscris în aceste documente de asigurare, care este ales de persoana interesată, cu respectarea prevederilor legii;

– Asiguratul care își schimbă domiciliul sau reședința, poate solicita transferul contractului de asigurare la casa de pensii teritorială în raza căreia și-a stabilit noul domiciliu sau nouă reședință, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială situație în care beneficiază de prestațiile de asigurări sociale stipulate în contractul de asigurare socială încheiat;

– Perioadele necontributive și perioadele asimilate stagiului de cotizare prevăzute de lege se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale în condiţiile prezentei legi, dacă persoana a fost asigurată în sistemul public și a realizat stagiu de cotizare contributiv.

– Stagiul minim de cotizare contributiv prevăzut la art. 47 alin. (2) din lege, reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă. Stagiul de cotizare contributiv cuprinde și perioada în care persoana a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani;

– Începând cu cu data finalizării eşalonării prevăzută de lege, majorarea stagiului minim/complet de cotizare contributiv și a vârstei standard de pensionare, prevăzute de lege, se realizează în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România;

– Majorarea pensiilor se face anual, în luna ianuarie a fiecărui an;

– Pensia pentru limită de vârstă se acordă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condițiile realizării unui stagiu de cotizare contributiv de minimum 15 ani;

– La calculul stagiului de cotizare contributiv de 15 ani nu se au în vedere perioadele asimilate respective, studiile superioare, stagiul militar, sporul pentru condiții deosebite/speciale de muncă –fostele grupe a II- a si I de muncă (de 4 luni sau 6 luni la an), perioadele necontributive, anterior datei de 01 aprilie 2001, perioada recunoscută în baza DL 118/1990

– deținuți politici, etc.;

– Aceeași condiție de stagiu de cotizare contributiv este valabilă și pentru persoanele care solicită pensie anticipată, în condițiile impuse prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii respective, 35 de ani stagiu de cotizare contributiv – fie că vorbim de pensionare anticipată sau pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, pentru condiții superioare de muncă respective pensii pentru limită de vârstă reglementată de art. 56 din Legea nr. 360/2023;

Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii mergând cu reducerea până la 3 ani si 6 luni, pentru 7 copii. Reducerea vârstei de pensionare de lege se aplică şi pentru copiii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

Persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puţin 5 ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5. Reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

La calculul numărului total de puncte se adaugă un număr de puncte suplimentare pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributiv de 25 de ani, astfel:

– 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

– 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

– un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Numărul de puncte de stabilitate se acordă proporţional şi pentru fracţiunile de an.