Mai multe ministere au primit bani din Fondul de rezervă

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Guvernul a aprobat joi suplimentarea din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului a bugetelor mai multor ministere.

Bugetul Ministerului Educaţiei a fost majorat cu suma de 3,015 miliarde de lei. Fondurile vor asigura plata veniturilor personalului din învăţământ, a burselor pentru elevi şi studenţi şi acoperirea cheltuielilor necesare pentru căminele şi cantinele din subordinea Ministerului Educaţiei. De asemenea, banii alocaţi în plus merg să susţină finanţarea instituţiilor de învăţământ de stat, particulare acreditate şi confesionale.

Bugetul Ministerului Finanţelor a fost suplimentat cu suma de 1,2 miliarde de lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, fonduri destinate acoperirii deficitului bugetar în urma execuţiei bugetare, volumul datoriei de refinanţat până la sfârşitul anului 2023, dar şi asigurarea în avans a nevoilor de finanţare aferente anului 2024 în conformitate cu Strategia de administrare a datoriei guvernamentale 2023 – 2025.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a primit o suplimentare de buget de 300 milioane lei, reprezentând credite bugetare, sumele prevăzute fiind destinate implementării măsurii temporare „Sprijin pentru România” prin acordarea tranşei din luna decembrie a sprijinului material sub forma tichetelor sociale pe suport electronic, potrivit OUG nr. 63/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

Bugetul Ministerului Muncii a fost suplimentat cu 2,08 miliarde lei (credite de angajament şi credite bugetare). Fondurile se alocă pentru plata alocaţiilor şi a indemnizaţiilor pentru creştere copii, pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ajutoare pentru încălzirea locuinţei, ajutoare refugiaţi şi alte drepturi sociale.

Tot la Ministerul Muncii a fost alocată suma de 35,6 milioane lei în vederea finanţării cheltuielilor suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Ministerul Muncii a primit alte 657,18 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat în vederea asigurării plăţii drepturilor de asigurări sociale.

Ministerul Sănătăţii a primit o suplimentare de buget de 3,5 miliarde lei. Fondurile se alocă pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea cheltuielilor cu materiale şi prestări servicii cu caracter medical.