Înscrieri online la clasa pregătitoare

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Înscrieri online la clasa pregătitoare

Înscrieri online la clasa pregătitoare
Înscrieri online la clasa pregătitoare

Ministerul Educației  a precizat, în această săptămână,  că cererile de înscriere în învăţământul primar se vor depune la unitatea de învăţământ în perioada 3-18 mai 2023 și pot fi transmise și online (dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare, la fel ca unităţile de învăţământ de stat), dar părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru validarea cererii.

Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea prezentării la unitatea de învăţământ cu dosarul complet al copilului, în vederea validării, atenționează ME.

În aceeaşi perioadă vor fi depuse/transmise şi celelalte documente necesare pentru înscriere: actul de identitate al părintelui/al tutorelui legal, dacă este cazul, document din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde este stabilit domiciliul minorului, certificatul de naştere al copilului, recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (pentru copiii care împlinesc 6 ani perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 inclusiv).

”În cazul înscrierii la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, sunt necesare şi documentele care atestă îndeplinirea criteriilor generale, respectiv a criteriilor specifice de departajare. Criteriile generale de departajare sunt disponibile şi pe cererea-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare sunt comunicate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ”, precizează Ministerul Educației.

Părinții pot opta pentru înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie în situaţia în care copilul nu este înscris la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere, prin bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ