Gorjeanul Mădălin Bunoiu, noul președinte ARACIS

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior( ARACIS) are o nouă conducere, în frunte cu Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest din Timișoara. Gorjeanul este fiul regretatului profesor și director de la Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, Dumitru Bunoiu. .

Președintele și membrii Biroului Executiv aleși în ședința de 13 ianuarie:

  • conf. univ. dr. Octavian Mădălin BUNOIU – președinte (Universitatea de Vest din Timișoara);
  • prof. univ. dr. ing. Valentin NĂVRĂPESCU – vicepreședinte (Universitatea Politehnica București);
  • prof. univ. dr. ing. Dorian COJOCARU – secretar general (Universitatea din Craiova);
  • prof. univ. dr. ing. Simona LACHE – director al Departamentului de Acreditare (Universitatea „Transilvania” din Brașov);
  • prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași).

ARACIS a anunțat  că Octavian Bunoiu a fost membru în Consiliul ARACIS din anul 2015, iar din 2017 membru în Biroul Executiv al ARACIS, în calitate de director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității.

”Licențiat în fizică în anul 1996 la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), doctor în fizică și în știința materialelor la UVT și la Institutul Național Politehnic din Grenoble din anul 2003, și-a început cariera academică în anul 1998 ca preparator la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), din anul 2009 fiind conferențiar universitar. Printre domeniile sale de interes în cercetarea științifică se numără metodele de obținere a cristalelor sau elemente de fizică moleculară și căldură. A fost timp de șapte ani cancelar (secretar științific) al Facultății de Fizică din UVT, pentru ca, începând cu anul 2012, să devină prorector al Universității de Vest din Timișoara, în prezent responsabil cu strategia academică și relația cu studenții, coordonând activitatea de asigurare a calității a instituției (în perioada 2016-2018 a avut în responsabilitate strategia de cercetare, dezvoltare, inovare, creație artistică și performanță sportivă a instituției de învățământ superior). De asemenea, conf. univ. dr. Octavian Mădălin Bunoiu este membru în Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare (CCCDI) al Ministerului Educației, timp de mai mulți ani ocupând și funcția de președinte al acestei structuri.”(ARACIS).