Evaluarea Națională s-a încheiat cu proba la Matematică

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Absolvenţii de clasa a VIII-a au susținut miercuri proba la Matematică din cadrul Evaluării Naţionale.

Peste 161.500 de absolvenţi ai clasei a VIII-a au fost înscrişi în vederea susţinerii evaluării naţionale, organizată în 3.553 de unităţi de învăţământ/centre de examen, în perioada 19 iunie – 4 iulie, conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei, pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi proba la Limba şi literatura maternă.

Rezultatele iniţiale vor fi afişate pe 28 iunie, până la ora 14,00. Contestaţiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, pe 28 iunie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi pe 29 iunie (în intervalul orar 8,00 – 12,00).

Candidaţii care depun/transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de părinţii/reprezentanţii legali ai candidaţilor minori.

Rezultatele finale vor fi afişate pe 4 iulie.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat, prin coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor, atât în centrele de examen, cât şi pe internet, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele din cadrul evaluării naţionale.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ