Elevii nu mai pot fi exmatriculați

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Ordinul de ministru care aprobă noul regulament- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ a fost semnat și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României

Potrivit regulamentului care intră în vigoare la 1 septembrie 2022 profesorii vor încheia o singură medie anuală, iar numărul de note la fiecare disciplină este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru.

De asemenea, la fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

Totodată, elevii nu mai pot fi exmatriculați, excepție fac însă elevii care urmează învățământul postliceal.