După ce au fost mărite, bursele școlare sunt reduse drastic ca număr

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Criteriile de acordare a burselor școlare au fost schimbate   de către Ministerul Educației, potrivit unui ordin de ministru publicat în această săptămână  în Monitorul Oficial. Bursele de merit se acordă din semestrul II al acestui an școlar pentru elevii cu medii peste 9,50, față de 8,50 cum era până acum. Bursele de studiu vor fi acordate celor cu media între 7,50 și 9,50, în loc de 7,00-8,50, cum era pragul în ordinul precedent.

Ordinul 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat pe 4 ianuarie 2022 prevede aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Criteriile noi schimbă pragul de acordare a burselor de merit, ridicând media la 9,50, de la 8,50, cât era din 2011 încoace, de la documentul  semnant de ministrul de la acea vreme, Daniel Funeriu.

În ordinul de ministru precedent formularea permitea autorităților locale să acorde sau nu burse elevilor, în funcție de cum votau consilierii locali. „Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat ” pot beneficia de burse ”acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”, prevedea ordinul vechi. În actualul act normativ formularea este diferită: „Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat ”beneficiază lunar de burse” de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse”.

Bursele de performanță au, în mare, criterii de acordare neschimbate. A fost eliminat articolul care prevedea că „în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10”, fiind înlocuit cu „pot primi bursa doar elevii promovați”. Noile cuantumuri minime ale burselor sunt:

  • 500 lei, pentru bursa de performanță,
  • 200 lei, pentru bursa de merit,
  • 150 lei, pentru bursa de studiu,
  • 200 lei, pentru bursa de ajutor social.