Activități pentru actualii și viitorii studenți ai UCB Târgu Jiu

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Universitatea ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează o serie de activități în cadrul proiectului cu titlul „ Consiliere și sprijin pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului școlar și dezvoltarea carierei”, CNFlS-FDl-2021-0408. Proiectul este finanțat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, domeniul 1: Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii.
Activitățile în cadrul proiectului sunt prevăzute a se derula în perioada iunie 2021 – decembrie 2021. Proiectul are o valoare totală de 255.052 lei, finanțarea din fondul de dezvoltare instituțională fiind în valoare de 241.000 lei și are ca obiectiv general susținerea accesului tinerilor la învățământul superior și a finalizării studiilor prin furnizarea unor servicii de orientare și consiliere în carieră. Din această perspectivă, proiectul își propune, prin intermediul tuturor activităților asumate, și atingerea obiectivelor specifice, respectiv: facilitarea accesului la educația superioară a elevilor din mediile defavorizate prin susținerea activităților de promovare a UCB; îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare în carieră prin amenajarea unui spațiu în care să se organizeze activități specifice pentru studenți în scopul identificării abilităților, competențelor și intereselor acestora; reducerea abandonului școlar în UCB, prin acordarea de sprijin studenților, în special a celor din anul I de studiu și a celor care provin din medii defavorizate, prin organizarea unor întâlniri planificate, organizarea proiectului Zilele Carierei în UCB și asigurarea unui kit educațional unui grup de studenți care provin din medii defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură; realizarea unui website dedicat informării, consilierii și comunicării între consilieri, elevi, studenți, cadre didactice, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal și piața muncii.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 950 ȘI 1500 EURO / LUNĂ