ACS Viitorul Pandurii Tg-Jiu în insolvență

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

 

Tribunalul Gorj a decis intrarea în insolvență a Asociației Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Târgu-Jiu, o veste care a luat prin surprindere pe iubitorii de fotbal din județ. La acest moment, atât Pandurii Lignitul cât și Viitorul Pandurii sunt în insolvență.

Procedura insolvenței pentru Viitorul Pandurii a fost decisă pe 14 februarie 2022  la cererea debitorului, după cum se arată în decizia instanței:„ Admite cererea formulată de debitoarea ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL PANDURII TG.JIU, cu sediul în municipiul Tg. Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr.37, etaj 1, biroul 11, județul Gorj, având CUI: RO 31767403, înmatriculată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr.2/14.09.2017, reprezentată prin președinte Tudor Călin Vladimirescu. În temeiul art. 66, raportat la art.71 din Legea nr.85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV VIITORUL PANDURII TG.JIU. În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei, Numeşte administrator judiciar FORINSOLV SPRL, cu un onorariu fix de 3000 lei/ LUNĂ – ce va fi suportat din averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege. În temeiul art.100, cu aplicarea art.99 alin.1 şi 3 din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi publicarea, pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circulație şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă”, a decis instanța.

Tribunalul a stabilit și etapele care trebuie parcurse în perioada următoare, decizia din 14 februarie 2022 nu este  definitivă.„Obligă pe debitor în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1). În temeiul art.76, dispune comunicarea prezentei hotărâri către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicție se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător, respectiv Judecătoriei Tg. Jiu şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art.39 alin.2 din lege, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către administratorul judiciar, iar în lipsa disponibilităților în cont se va utiliza fondul de lichidare. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 04.04.2022; Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea în BPI tabelului preliminar al creanţelor la 18.04.2022. Fixează termenul limită de depunere a contestaţiilor la 2.05.2022. Fixează termenul de soluţionare a contestaţiilor la 16.05.2022. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la 30.05.2022. Fixează data primei ședințe a adunării creditorilor la 7.03.2022, ora 15, la sediul administratorului judiciar. Termen de fond, 30 mai 2022”, a decis Tribunalul Gorj.