Vin bani la UCB! Vezi ce proiect a câștigat unitatea de învătământ

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a reușit să obțină finanțarea pentru derularea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii digitale a UCB în vederea pregătirii acesteia pentru meseriile viitorului”, în valoare de 13.150.315,00 lei fără TVA, respectiv 15.648.874,8 lei cu TVA, finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență. În conformitate cu Lista intermediară proiectelor admise/respinse rezultată în urma etapei de evaluare calitativă, proiectul depus de instituția de învățământ superior a obținut 81 de puncte din maximul de 100, fiind declarat admis. Prin acest proiect, conducerea instituției de învățământ superior și-a propus dezvoltarea infrastructurii digitale a universității, îmbunătățirea competențelor digitale ale studenților, cadrelor didactice și de cercetare, dar și pe cele ale personalului didactic auxiliar și pregătirea universității pentru provocările prezentului și viitorului.

Iată lista laboratoarelor și centrelor din cadrul facultăților și institutelor ce urmează să fie înfiinţate/modernizate prin derularea acestui proiect:

1. Facultatea de Științe Economice:

-Laborator pentru tehnologii avansate;

-Laborator pentru aplicații practice în managementul afacerii;

-Laborator pentru aplicații practice în contabilitate și financiar.

2. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale:

– Centrul de cercetare științifică în activități medicale, kinetoterapie și motricitate umană;

– Laborator didactic „nursing”;

– Laborator pentru aplicații practice în farmacie.

3. Facultatea de Inginerie:

– Laborator grafică avansată și numeric;- Laborator pentru Diagnosticarea echipamentelor și instalațiilor electroenergetice;

– Laborator inteligent pentru procesarea fructelor, legumelor și plantelor medicinale;

– Laborator inovativ pentru discipline inginerești;

– Laborator tehnologii Moderne de Fabricație;

-Centrul de Cercetare Durabilitatea și Fiabilitatea Sistemelor.

4. Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică:
– Laborator inovativ pentru introducerea de tehnologii digitale în pedagogie;
– Laborator inovativ pentru aplicarea conceptelor de SmartCity în Administrația
publică;
– Laborator Criminalistică.
5. Institute de cercetare:
– Centrul de Cercetări Juridice „Grigore Iunian”;
– Centrul de Cercetare Interdisciplinară „Mircea Eliade”;
– Centrul de Cercetare „Konrad Adenauer”;
– Centrul de documentare psihopedagogică și didactică;
– Centrul de digitalizare, analiză a datelor și arhivare;
– Centrul de Formare, Cercetare și Dezvoltare a Patrimoniului Cultural Brâncușian.