Schimbare importantă la cardurile de sănătate 2024

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

 

Prin intermediul unui ordin semnat de președintele CNAS și publicat în Monitorul Oficial, s-a introdus o nouă regulă referitoare la prelungirea valabilității adeverinței înlocuitoare a Cardului Național de Asigurări de Sănătate până la momentul emiterii cardului duplicat.

 

Până în prezent, durata de valabilitate a adeverinței înlocuitoare era de doar 60 de zile, ceea ce implica necesitatea emiterii periodice a unei noi adeverințe până la primirea noului card.

Această situație presupunea uneori disconfort pentru asigurați, care erau obligați să facă drumuri repetate la Casele de Asigurări de Sănătate pentru a-și actualiza documentele.

Noua reglementare aduce o schimbare pozitivă. Prolungirea duratei de valabilitate a adeverinței înlocuitoare va evita aceste situații neplăcute și va contribui la debirocratizarea și fluidizarea activității la ghișeele instituțiilor implicate.

Măsura prelungirii duratei de valabilitate a adeverinței de înlocuire a cardului național duplicat implicit debirocratizează și fluidizează activitatea caselor de asigurări de sănătate și diminuează cozile de la ghișee”, a declarat Valeria Herdea, președintele CNAS.

Un alt aspect important al noului ordin este simplificarea procedurilor administrative. Solicitanții cardului duplicat pot transmite cererea de eliberare a acestuia și prin poștă sau mijloace electronice de comunicare la distanță, cu condiția să furnizeze copia actului de identitate și alte documente necesare. În plus, asiguraților li se poate transmite adeverința înlocuitoare prin aceleași mijloace de comunicare la distanță.

Este esențial de menționat că aceste modificări nu afectează valabilitatea adeverințelor emise anterior intrării în vigoare a noului ordin, care își păstrează termenele inițiale.

Mai mult decât atât, persoanele asigurate care nu au avut niciodată card de sănătate emis pot beneficia de servicii medicale fără necesitatea prezentării unei adeverințe în locul cardului.