Proiectul CNFIS-FDI-2021-0512 – ACRONIM: CercEduLogi, un succes

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0512 – ACRONIM: CercEduLog desfășurat în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, s-a derulat cu succes.
În Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a derulat, în perioada 14.05.2021-17.12.2021, proiectul cu titlul „Suport logistic inovativ şi eficient pentru gestionarea, stimularea şi promovarea cercetării în UCB”, ACRONIM: CercEduLogic, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, cod CNFIS-FDI-2021-0512.
Proiectul a fost finanțat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități şi a avut ca scop crearea unui suport logistic inovativ şi eficient în cadrul UCB pentru administrarea, stimularea, gestionarea şi promovarea cercetării ştiințifice a cadrelor didactice, inclusiv pentru sprijinirea studenților/masteranzilor în elaborarea de produse de cercetare de calitate, prin amenajarea şi dotarea unui laborator de formare şi cercetare ştiințifică trandisciplinară (LFCST).