Proiectul CNFIS-FDI-2021-0512 – ACRONIM: CercEduLogi, un succes

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Proiectul CNFIS-FDI-2021-0512 – ACRONIM: CercEduLog desfășurat în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, s-a derulat cu succes.
În Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu s-a derulat, în perioada 14.05.2021-17.12.2021, proiectul cu titlul „Suport logistic inovativ şi eficient pentru gestionarea, stimularea şi promovarea cercetării în UCB”, ACRONIM: CercEduLogic, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități, cod CNFIS-FDI-2021-0512.
Proiectul a fost finanțat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități şi a avut ca scop crearea unui suport logistic inovativ şi eficient în cadrul UCB pentru administrarea, stimularea, gestionarea şi promovarea cercetării ştiințifice a cadrelor didactice, inclusiv pentru sprijinirea studenților/masteranzilor în elaborarea de produse de cercetare de calitate, prin amenajarea şi dotarea unui laborator de formare şi cercetare ştiințifică trandisciplinară (LFCST).
INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ