Proiect de consiliere și orientare în carieră

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ţicleni derulează proiectul EDUCAT – programe de a doua şansă pentru tineri şi adulţi, acesta implică circa 500 de cadre didactice şi personal de sprijin şi alte aproximativ 600 de persoane vor putea beneficia de consiliere şi orientare în carieră.

Între subiectele abordate la emisiunea ”EDUcația” de la EMI TV cu ispectorul școlar Dana Constantinescu și cu profesorul Mihai Istrate, directorul Liceului Tehnologic Țicleni, s-a aflat și derularea proiectului EDUCAT.
516 cadre didactice şi personal de sprijin vor beneficia de programe de formare, în vederea îmbunătăţirii şi profesionalizării competenţelor de lucru în cadrul proiectului ce va avea ca rezultat promovarea unor servicii educaţionale de calitate pentru reducerea abandonului şcolar şi pentru absorbţia/reintegrarea şcolară a tinerilor care au abandonat şcoala.
Totodată, 600 de persoane vor putea beneficia de consiliere şi orientare în carieră, de programul de tip „A doua şansă”, ce va conţine elemente privind schimbarea atitudinii sociale, a stereotipurilor, precum şi diferitelor aspecte ale discriminării, în şcoală, la angajare, la locul de muncă şi în comunitate, valorificând astfel prin această măsură, principiul egalităţii de şanse şi non-discriminării. Mai mult, 150 de persoane (selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua şansă”), vor participa la un training de dezvoltare a competenţelor în utilizarea instrumentelor digitale şi alte 150 de persoane (tot selectate din rândul celor 600 înscrise în programul „A doua şansă”) vor participa la un training de educaţie financiară.
Participanţii din cadrul programului „A doua şansă” vor primi subvenţii de 170 de lei pe lună pentru a acoperi cheltuielile. Proiectul EDUCAT – programe de a doua şansă pentru tineri si adulţi – POCU/665/6/23/136157 se derulează pe o perioadă de 36 luni, în intervalul 24 decembrie 2020 – 23 decembrie 2023, beneficiind de o finanţare totală de 9.513.951,49 lei din care 8.223.946,4 lei sunt nerambursabili, şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Articol Cornel Șomîcu