Profesorul cu origini gorjene DUMITRU POPESCU, Doctor Honoris Causa al Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
La începutul acestei săptămâni, la Arad a avut loc  ceremonia decernarii titlului onorific  Doctor Honoris Causa Profesorului DUMITRU POPESCU, de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București si Președintele secției Știința și Tehnologia Informației – Academia Oamenilor de Știință din România – AOSR.
Redăm cu acest prilej un fragment din cele spuse cu acest prilej: „Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, are bucuria și onoarea de a primi în comunitatea academică o personalitate a lumii științei și tehnicii, un cercetător de excepție care s-a remarcat în comunitatea academică națională și internațională, prof.univ.dr.ing. Dumitru Popescu.
Este gorjean, din comuna Vladimir, acolo unde s-a născut și Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821 și domn al Țării Românești. Un loc încărcat de istorie, de povești, de oameni drepți. A urmat liceul din Târgu Jiu care poartă numele celebrului conducător, un oraș legat iremediabil de un titan al artei, Constantin Brăncuși. Mereu înconjurat de modele, de valori reale create prin muncă și asumare, tânărul Dumitru Popescu nu putea fi decât un om dârz care a cunoscut valoarea muncii și respectul pentru oameni.
Pleacă în anul 1961 la București, la Facultatea de Electronică și Telecomunicații din cadrul Institutului Politehnic din București, unde finalizează studiile în 1966. Nu se oprește aici, pentru că în opinia dumnealui orice inginer trebuie să știe matematică. „Nu poți fi inginer fără să ai fundamentele matematicii și ale fizicii” declara într-un interviu profesorul Dumitru.. Așa încât, în 1975 finalizează o a doua facultate, cea de Matematică -Mecanică din cadrul Universității București.
Urmează teza de doctorat „Optimizări în Automatizări Industriale” sub îndrumarea profesorului Sergiu Călin pentru care a primit, în 1978, titlul de doctor în Automatică.
Alege cariera didactică, după un stagiu de specializare la Institutul de Proiectări pentru Automatizare din București, și parcurge toate treptele devenirii academice.
Din anul 1992 este profesor universitar la Universitatea Politehnică din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, locul în care profesează și astăzi. Din 2004 și până în 2012 ocupă funcția de decan al facultății timp în care facultatea cunoaște o perioadă de dezvoltare accentuată.
În prezent ocupă funcția de Director al Centrului de Cercetare ACPC- Automatica, Conducere de Proces și Calculatoare și director al Societății spin-off Control Engineering and Energy-CE&E și este responsabil al Laboratorului de Sisteme Numerice de Conducere și al platformei de cercetare CANTI din UPB.
O importantă realizare a carierei sale o reprezintă Școala de Vară „Control Avansat și Noi tehnologii Informatice” care funcționează fără întrerupere din 1994 și atrage an de an studenți masteranzi, doctoranzi din țară și străinătate. Este un adevărat creuzet al inovației, al schimbului de idei între cercetătorii români și cei din străinătate, o rampă de lansare pentru tinerii care sunt pasionați de automatizări.
În munca cu tinerii, cu cei dornici de afirmare dovedește un altruism extraordinar și devine unul din cei mai iubiți dascăli și unul din cei mai solicitați coordonatori de doctorat, în ciuda exigenței în munca de cercetare. În calitate de conducător de doctorat a coordonat 25 de lucrări, din care 11 teze au fost elaborate în cotutelă cu profesori de la universități din Franța. Aceste colaborări au deschis calea tinerilor doctoranzi către cariere în Europa, mulți dintre ei ocupând funcții importante în mediul academic și economic din Franța.
De altfel, colaborarea, distinsului profesor Dumitru Popescu cu universități din Europa (Franța, Italia, Germania, Finlanda) dovedește aprecierea de care se bucură în lumea academică europeană.
A fost profesor invitat la Institutul Politehnic din Torino, la Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy, Université de Savoie, Ecole Centrale Lille, Faculté de Mathématique et Informatique, Université Joules Verne de Picardie și profesor asociat în cadrul Ecole Polytechnique de Lille, Université de Science et Technologies de Lille .
Munca sa de cercetare dovedește un spirit viu, o curiozitate molipsitoare, plăcerea de descoperi noi soluții și încăpățânarea de a stărui în procesul căutării. Sunt calități pe care, după cum spunea profesorul, sunt obligatorii pentru a face muncă de cercetare.
Care sunt rezultatele acestei munci ?
28 de cărți de specialitate în domeniul Automaticii și Ingineriei Sistemelor publicate la edituri importante din țară și străinătate, peste 200 de lucrări și articole susținute la conferințe internaționale și publicate în jurnale și reviste recunoscute. Este editor și recenzor la edituri importante din străinătate, Hermes-Lavoisier din Paris și John Wiley din Londra și senior editor la Jurnalul SIC din țară.
Este invitat în calitate de chairman sau membru al unor Comitete Internaționale de Program, la organizarea și desfășurarea unor conferințe recunoscute internațional, SSC- Sistem Structure and Control IFAC Conference, Bucharest 1997, CIFA Conference Internationale Francophone an Automatique, Bucharest 2008, CDC- IFAC Conference on Control and Diagnostic Bucharest 2017, ECC- European Control Conference, Bucharest 2023.
Este membru corespondent în peste 20 de conferințe internaționale.
A fost reprezentantul României la Consiliul European de Automatică – EUCA în perioada 2010-2014 și este membru permanent al Comitetelor Tehnice IFAC, TC/CPC–6.1 (Chemical Process Control) 1999-prezent, TC/BIOC-8.3( Biosystems,Biotechnologies Control) 2003-prezent.
Pentru rezultatele sale științifice remarcabile, a fost premiat cu:
• Premiul Traian Vuia al Academiei Române
• Premiul Ștefan Odobreja al Academiei Oamenilor de Știință din România
• Premiul Gheorghe Cartianu al Academiei Române
• Premiul Henri Coandă al Academiei Române și al Lojei Naționale.
• Premiul Academiei de Științe Tehnice din România, Vasile Catuneanu
• Premiul Martin Bercovici al Academiei Oamenilor de Știință din România.
Este membru corespondent și vicepreședinte al secției de Electronică și Automatică al Academiei de Științe Tehnice din România și membru titular și președintele secției de Știință și Tehnologia Informației a Academiei Oamenilor de Știință din România și DHC al Universității de Petrol și Gaze din Ploiești.
Toate aceste mențiuni, care reprezintă o mică parte din întreaga sa activitate sunt tot atâtea argumente care converg spre decizia Senatului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad de a-i conferi înalta distincție academică, Prof.univ.dr.ing. Dumitru Popescu”.