Peste 150 de posturi de directori de școli din Gorj libere la 1 septembrie 2021

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat  procedura prin care se vor ocupa funcțiile de director și director adjunct din școli și grădinițe, fiind vacante peste 150 de posturi de conducere începând cu data de 1 septembrie 2021. Candidații vor fi numiți de Inspectoratul Școlar Județean prin procedura detașării „în interesul învățământului” și vor rămâne pe post doar până la organizarea concursului sau cel târziu până la sfârșitul anului școlar.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a publicat procedura operațională privind numirea directorilor și directorilor adjuncți prin detașare în interesul învățământului în anul școlar 2021-2022. La nivelul județului nostru se vor vacanta peste 100 de posturi de director și 44 de posturi de director adjunct. Cei care doresc să ocupe unul dintre aceste posturi, cel puțin până la organizarea unui concurs în acest sens, au termen până pe 13 august 2021, ora 14:00, pentru a-și depune dosarele. Potrivit procedurii stabilite de IȘJ Gorj, dosarele candidaților vor transmise în format electronic la adresa de email: management@isjgorj.ro. Nu se acceptă documente depuse la secretariatul IȘJ.

Dosarele depuse de către candidați care au ocupat funcții de director sau director adjunct în anul școlar 2020-2021, vor conține următoarele documente:
– Acord de numire în funcție;
– Curriculum Vitae (recomandabil în format Europass).

Dosarele depuse de către candidații care nu au ocupat funcții de director sau director adjunct în anul școlar 2020-2021, vor conține următoarele documente:
– Scrisoare de intenție (numai cadrele didactice care nu au ocupat, în anul școlar 2020-2021, funcția de director/director adjunct pentru care candidează);
– Acord de numire în funcție;
– Curriculum Vitae (recomandabil în format Europass);
– Copie a actului de numire – transfer pe postul didactic pe care este încadrat ca titular;
– Copii de pe actele de studii și foile matricole/suplimente de diplomă;
– Copie act doveditor membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional (facultativ cf. OUG nr. 41/27.05.2021);
– Copii ale actelor doveditoare în situația schimbării numelui (dacă este cazul);
– Copie a documentului care atestă ultimul grad didactic obținut;
– Adeverință de vechime în învățământ;
– Copie de pe buletinul/cartea de identitate.

Mai reținem că președintele Klaus Iohannis a refuzat să promulge legea care prevede că, în cazul neocupării prin concurs a posturilor de directori de şcoli, directorii interimari să fie numiţi de către consiliile de administraţie ale şcolilor şi nu de inspectoratele şcolare, adică de factorul politic. Iohannis a retrimis legea la Parlament, invocând neclarități în lege.