Municipiul Tg-Jiu a intrat în ”scenariul roșu”

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Situația epidemiologică a devenit gravă la Tg-Jiu după ce, în ultimele zile județul nostru s-a confruntat cu o creștere a numărului de infectări cu virusul SARS-CoV-2. Miercuri, 3 martie 2021,, municipiul Tg-Jiu a depășit 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori fiind nevoie de adoptarea unor noi măsuri restrictive pentru prevenirea răspândirii virusului. Astfel, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj din data de 03 martie 2021 au fost adoptate următoarele măsuri:
I. În conformitate cu prevederile H.G. nr.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Românie și Tabelul cu incidența cazurilor pe localități în ultimele 14 zile întocmit de DSP Gorj nr. 3137 din 03.03.2021, având în vedere că a fost depășită valoarea indicelui de incidență de 3/1000 de locuitori pentru localităţile Târgu-Jiu (3,15), Ciuperceni (5,17), Fărcăşeşti (3,18) şi Novaci (3,18), pentru perioada 04.03.2021, ora 00:00 – 17.03.2021, ora 24:00, se dispun următoarele măsuri:
1. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor.
2. Se interzice activitatea cu publicul a restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare.
3. Măsurile prevăzute la pct. 1 şi pct.2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
4. Se interzice organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte.
5. Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.
6. Se interzice organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale.
II. În conformitate cu prevederile H.G. nr.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și Tabelul cu incidența cazurilor pe localități în ultimele 14 zile întocmit de DSP Gorj nr. 3137 din 03.03.2021, având în vedere că valoarea indicelui de incidență este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori în localităţile Văgiuleşti (2,53), Jupâneşti (1,96) şi Dăneşti (1,80), pentru perioada 04.03.2021, ora 00:00 – 17.03.2021, ora 24:00, se dispun următoarele măsuri:
1. Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
2. Se permite activitatea cu publicul a restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
3. Măsurile prevăzute la pct. 1 şi pct.2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
4. Se permite organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.
5. Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
6. Se interzice organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale.
​ III. Instituțiile și operatorii economici din județul Gorj au obligația să respecte măsurile stabilite prin H.G. nr.35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021.
Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.
De asemenea, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, prin intermediul aplicației RO-Alert, instituția noastră a transmis populației din localitățile unde rata de infectare a depășit 3 îmbolnăviri la 1000 de locuitori un mesaj de avertizare pentru respectarea cu strictețe a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.