Înscrierile la grădiniță se pot face fizic sau prin telefon și email

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

Înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2021-2022 încep luni, 31 mai 2021, potrivit adresei nr. 28.269 din 27.04.2021 a Ministerului Educației, obținută de Edupedu.ro. Reînscrierile pentru copiii care frecventează deja grădinița vor începe cu două săptămâni mai devreme, din data de 17 mai 2021. Există opțiunea de a trimite actele și cererea pentru înscriere/reînscriere prin e-mail și prin telefon.
Programul reînscrierilor și al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, transmit autoritățile.
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.
În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primită de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.
Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:
-unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
-unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
-unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în anul școlar următor în unitatea de învățământ respectivă;
-unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.