Cum se impozitează meditațiile profesorilor?

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

 

Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din meditaţii, acordate în particular de persoanele fizice, a fost publicat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) vine în sprijinul contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din meditaţii, activităţi educaţionale şi alte forme de învăţământ, prin publicarea Ghidului privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute din meditaţii acordate în particular de persoanele fizice care realizează venituri din aceste activităţi”, se menţionează în comunicat.

Astfel, persoanele fizice care realizează venituri din meditaţii au obligaţia de a depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212) până la data de 25 mai 2022.

Ghidul poate fi consultat pe portalul www.anaf.ro, în secţiunea Asistenţă Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente şi alte materiale informative.

„Acest ghid se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenţionează să acorde meditaţii în particular şi care aleg să îşi desfăşoare activitatea în mod individual. Aceste venituri reprezintă venituri impozabile şi, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activităţi independente”, menţionează ghidul.

În cazul în care persoanele fizice intenţionează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditaţii, au obligaţia de a se înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi de a solicita autorizarea funcţionării, în condiţiile prevăzute de OUG nr. 44/2008.

Dacă  venitul net anual din activităţi independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfăşurării activităţii. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit.

Ghidul precizează, printre altele, că venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri. Acest venit se recalculează, după caz, prin deducerea pierderilor fiscale reportate. Din venitul net anual recalculat se deduce, după caz, contribuţia de asigurări sociale datorată, stabilindu-se astfel venitul net anual impozabil.

„Impozitul anual datorat se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale”, se menţionează în documentul citat.