Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind o impozitare a întreprinderilor

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!
PUBLICITATE EMI TV

Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind o impozitare a întreprinderilor care să fie adaptată secolului XXI, pentru a promova un sistem robust, eficient și echitabil de impozitare a întreprinderilor în Uniunea Europeană. Ea stabilește o viziune atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a sprijini redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a asigura venituri publice adecvate în următorii ani. Scopul ei este să creeze un mediu de afaceri echitabil și stabil, care să poată stimula o creștere sustenabilă a economiei UE, generatoare de multe locuri de muncă, precum și să poată consolida autonomia noastră strategică deschisă. Comunicarea ține seama de progresele înregistrate în discuțiile din cadrul G20/OCDE privind reforma fiscalității la nivel mondial.
În primul rând, Comisia Europeană va prezenta, până în 2023, un nou cadru pentru impozitarea întreprinderilor în UE, care va reduce sarcinile administrative, va elimina obstacolele fiscale și va crea un mediu mai favorabil întreprinderilor în cadrul pieței unice. „Întreprinderile din Europa: Cadrul pentru impozitarea veniturilor” (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) va oferi un cadru unic de reglementare a impozitării întreprinderilor pentru UE, prevăzând o alocare mai echitabilă a drepturilor de impozitare între statele membre. BEFIT va reduce birocrația, va diminua costurile de conformare, va reduce la minimum posibilitățile de evitare a îndeplinirii obligațiilor fiscale și va sprijini locurile de muncă din UE și investițiile în piața unică. BEFIT va înlocui actuala propunere privind o bază fiscală consolidată comună a societăților, care va fi retrasă. Comisia va lansa o reflecție mai amplă cu privire la viitorul impozitării în UE, care va culmina, în 2022, cu un Simpozion despre fiscalitate având ca subiect „Regimul fiscal în UE în perspectiva anului 2050”.
În al doilea rând, comunicarea de astăzi definește o agendă fiscală pentru următorii doi ani, cu măsuri care promovează investițiile productive și spiritul antreprenorial, care protejează mai bine veniturile naționale și care sprijină tranziția verde și pe cea digitală. Ea se bazează pe foaia de parcurs ambițioasă stabilită în Planul de acțiune privind fiscalitatea, prezentat de Comisie vara trecută. Măsurile vor include:
Asigurarea unei mai mari transparențe publice prin propunerea ca anumite întreprinderi mari care își desfășoară activitatea în UE să publice cotele lor efective de impozitare. Utilizarea abuzivă a societăților de tip „cutie poștală” va fi, de asemenea, abordată prin noi măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale;
Sprijinirea redresării prin abordarea favorizării finanțării prin îndatorare în detrimentul celei prin capitaluri proprii în cadrul sistemului actual de impozitare a întreprinderilor, care tratează finanțarea prin îndatorare a întreprinderilor într-un mod mai favorabil decât finanțarea prin capitaluri proprii. Această propunere va urmări să încurajeze întreprinderile să își finanțeze activitățile prin capitaluri proprii, mai degrabă decât prin împrumuturi.
În al treilea rând, Comisia a adoptat astăzi o Recomandare privind tratamentul intern al pierderilor. Recomandarea îndeamnă statele membre să permită întreprinderilor recuperarea pierderilor din profiturile impozabile obținute cel puțin în exercițiul financiar precedent. Această operațiune va aduce beneficii întreprinderilor care au fost profitabile în anii dinaintea pandemiei, permițându-le să își compenseze pierderile din 2020 și 2021 cu impozitele pe care le-au plătit înainte de 2020. Această măsură va aduce beneficii în special IMM-urilor.

INMELCON PROD S.A ANGAJEAZĂ !!!SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1200 EURO / LUNĂ