Camerele de supraveghere audio-video din școli contestate și de Avocatul Poporului

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗲!

 

 

După organizațiile de părinți și sindicatele profesorilor, Avocatul Poporului critică dur  propunerea  ministrului Ligia Deca de a introduce camere de supraveghere video-audio în toate școlile, fără consimțământul profesorilor, elevilor și părinților. Această instituție  atrage atenția că aceasta ar încălca regulamente europene și legi din România. În plus, Avocatul Poporului argumentează că supravegherea permanentă echivalează cu prezumarea tuturor copiilor și a tinerilor drept delincvenți.

Instalarea sistemelor de supraveghere audio-video în unitățile școlare nu face parte din procesul educațional, ci este mai degrabă o preconstituire de probe în cazul în care s-ar săvârși o faptă contrară ordinii sociale sau valorilor morale […]. În opinia noastră, accentul trebuie pus pe educația copiilor/tinerilor și nu pe supravegherea permanentă a acestora, care, pe termen lung poate avea consecinte negative asupra dezvoltării psihice a acestora, în sensul in care obisnuinta de a fi supravegheat conduce la nerespectarea dreptului la viață intimă, familială și privată”, concluzionează Avocatul Poporului într-o analiză a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023.

Avocatul Poporului spune că scopul vizat de propunere „poate fi atins si pe altă cale decât cea prin care se aduce atingere drepturilor fundamentale invocate. În acest sens, pot fi avute în vedere, cu titlu de exemplu, mijloace alternative, cum ar fi:

 • creşterea numărului cadrelor didactice care efectuează serviciul pe unitatea de învăţământ;
 • angajarea de personal de pază;
 • implicarea activă si eficientă a părinților;
 • intensificarea mediatizării conduitei de urmat în unitățile de învăţământ si în societate;
 • cooperarea cu ONG-urile active si specializate în materie si alte asemenea”.

Sunt  criticate următoarele măsuri din proiectul de OUG:

 • posibilitatea acordată școlii de a decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video;
 • asumarea de către școlii a răspunderii cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;
 • instalarea sistemului de supraveghe si în exteriorul clădirilor, pe holuri, în sălile de mese, săli de sport şi săli de festivități, cămine internate, biblioteci școlare sau centre de documentare și informare;
 • desemnarea unei/unor persoană/persoane cu atribuții de monitorizare a funcționării sistemului de supraveghere audio -video;
 • stocarea și păstrarea, în condiții de siguranță si confidentialitate, a înregistrărilor audio-video pentru o perioadă de 90 de zile, cu exceptia cazurilor temeinic justificate când această perioadă se prelungeste, până la finalizarea cercetărilor privind sesizările formulate, după care aceste informatii se șterg
 • accesul la înregistrări se asigură numai prin vizualizarea înregistrărilor;

Avocatul Poporului argumentează că Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede că „este interzisă orice actiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viata intimă, privată si familială”. În plus, susține instituția condusă de Renate Weber, regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 stabilește că „copiii au nevoie de o protecție specifică a datelor lor cu caracter personal, întrucât pot fi mai puțin conștienți de riscurile, consecintele, garanțiile în cauză și drepturile lor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. (…)”, iar la punctul (75) același regulament statuează că „Riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de materializare şi de gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: (…) sunt prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane vuinerabile, în special ale unor copii; sau prelucrarea implică un volum mare de date cu caracter personal si afectează un număr larg de persoane vizate”.

În analiza trimisă Ministerului Educației, instituția precizează că există regulamente europene care prevăd că în situația copiilor cu vârsta de cel puțin 16 ani este legală prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, dacă este făcută în temeiul consimțământului minorului vizat. Pentru minorii cu vârsta până la 16 ani, respectiva prelucrare este legală pe baza consimțământului acordat sau autorizat de reprezentantul legal. Ordonanță de Urgență prin care Ligia Deca vrea să modifice legile învățământului „nu face nicio referire la consimțământ, aspect esential pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta stabilind în mod expres că entitatea care decide instalarea unui sistem de supraveghere audio-video este unitatea de învăţământ preuniversitar. În aceste conditii, considerăm că prin reglementarea criticată se aduce atingere vietii intime a copiilor/tinerilor si protectiei speciale de care aceştia se bucură si se restrânge în mod nejustificat, neadecvat și disproportionat exercitiul drepturilor si libertătilor acestora, in speță art. 26 si art. 49 din Constituţie, precum şi art. 8 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului”, concluzionează Avocatul Poporului.

Instituția susține că OUG prevede „instalarea sistemelor de supraveghere audio-video în clasele de curs, respectiv în cămine internate – în acest din urmă caz nu se face nicio distinctie a spatiilor supravegheate și prin urmare pot fi și dormitoarele si băile, lucru de neacceptat- , presupune o supraveghere permanentă a copiilor/tinerilor, or acest aspect este în totală contradictie cu dreptul la respectarea vieţii private a acestora şi cu interesul superior al copilului care are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, fiind interzisă orice actiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului sau dreptul acestuia la viata intimă, privată si familială”.

Avocatul Poporului concluzionează următoarele, cu privire la propunerea Ministrului Educației de a introduce camere de supraveghere audio-video în școli:

 • „În opinia noastră, modificările propuse prin art. 66 din proiectul de ordonanță de urgență depăsesc limitele a ceea ce este adecvat şi sunt de natură a deturna scopul vizat, întrucât instalarea sistemelor de supraveghere audio-video afectează drepturile fundamentale mai sus mentionate. Astfel, în conditiile în care o astfel de măsură are un impact negativ semnificativ asupra dezvoltării fizice si psihice a copiilor/tinerilor şi cu încălcarea interesului superior al acestora, aceasta apare ca fiind neadecvată şi chiar excesivă.
 • Dat fiind cele prezentate, apreciem că instalarea sistemelor de supraveghere audio-video nu este necesară scopului vizat, întrucât acesta poate fi atins si pe altă cale decât cea prin care se aduce atingere drepturilor fundamentale invocate. În acest sens, pot fi avute în vedere, cu titlu de exemplu, mijloace alternative, cum ar fi: creşterea numărului cadrelor didactice care efectuează serviciul pe unitatea de învăţământ; angajarea de personal de pază; implicarea activă si eficientă a părinților; intensificarea mediatizării conduitei de urmat în unitățile de învăţământ si în societate; cooperarea cu ONG-urile active si specializate în materie si alte asemenea”.
 • Actiuni de natura celor mai sus enumerate ar contribui în mod semnificativ în educarea si insuflarea valorilor compatibile cu o viatd armonioasă si lipsită de violenta. În conditiile în care caracterul unei persoane se formează în timp, încă din copilărie, fiind un proces complex şi de durată, se poate retine, fără nicio rezervă că, un rol hotărâtor în această privință il au, în egală măsură, atât educatia, cat si modul in care aceasta a fost prezentă în viata de copil. Or, instalarea sistemelor de supraveghere audio-video în unitătile scolare nu face parte din procesul educational, ci este mai degrabă o preconstituire de probe în cazul în care s-ar săvârși o faptă contrară ordinii sociale sau valorilor morale (penală sau de altă natură), iar în aceste conditii măsura este excesivă si neadecvată.
 • În opinia noastră, accentul trebuie pus pe educatia copiilor/tinerilor și nu pe supravegherea permanentă a acestora, care, pe termen lung poate avea consecinte negative asupra dezvoltării psihice a acestora, în sensul in care obisnuinta de a fi supravegheat conduce la nerespectarea dreptului la viață intimă, familială și privată.

Postul de televiziune EMI TV organizează miercuri, 3 aprilie 2024, ora 18.00, o ediție specială a emisiunii EDUCAȚIA cu privire la acest subiect!